سالن های مجلل نظری به منظور برگزاری ورکشاپ ها، محافل عروسی، شیرینی خوری، مهمانی ها، جلسات و سمینار های رسمی و غیر رسمی شما و با ظرفیت های مختلف 50 نفر و 150 نفر با امکانات رفاهی و میزبانی عالی در خدمت شما قرار دارد.

درباره

سالون های هتل نظری

سالون نظری